தமிழ்நாட்டில் இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம்

Today's Petrol, Diesel Price in Tamil Nadu

Petrol

Chennai 73.62
Kanchipuram 74.33
Coimbatore 73.98
Tiruchirappalli 74.11
Madurai 74.24
Pondicherry 70.13

Diesel

Chennai 69.24
Kanchipuram 69.90
Coimbatore 69.61
Tiruchirappalli 69.75
Madurai 69.87
Pondicherry 67.99