தமிழ்நாட்டில் இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம்

Today's Petrol, Diesel Price in Tamil Nadu

Petrol

Chennai 72.90
Kanchipuram 73.61
Coimbatore 73.27
Tiruchirappalli 73.39
Madurai 73.52
Pondicherry 69.47

Diesel

Chennai 68.24
Kanchipuram 68.90
Coimbatore 68.60
Tiruchirappalli 68.74
Madurai 68.87
Pondicherry 67.03