இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை

Today's Nov 14, 2018 Petrol/Diesel Price

Petrol

Chennai 80.51
Kanchipuram 81.22
Coimbatore 80.88
Tiruchirappalli 81.00
Madurai 81.13
Pondicherry 76.49

Diesel

Chennai 76.39
Kanchipuram 77.04
Coimbatore 76.75
Tiruchirappalli 76.89
Madurai 77.01
Pondicherry 74.82
Prices in /Litre