இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை

Today's Nov 13, 2018 Petrol/Diesel Price

Petrol

Chennai 80.65
Kanchipuram 81.36
Coimbatore 81.01
Tiruchirappalli 81.14
Madurai 81.27
Pondicherry 76.62

Diesel

Chennai 76.52
Kanchipuram 77.17
Coimbatore 76.88
Tiruchirappalli 77.02
Madurai 77.14
Pondicherry 74.94
Prices in /Litre