தமிழ்நாட்டில் இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம்

Today's Petrol, Diesel Price in Tamil Nadu

Petrol

Chennai 75.54
Kanchipuram 76.26
Coimbatore 75.91
Tiruchirappalli 76.03
Madurai 76.16
Pondicherry 71.92

Diesel

Chennai 70.40
Kanchipuram 71.07
Coimbatore 70.77
Tiruchirappalli 70.91
Madurai 71.03
Pondicherry 69.12