இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை

Today's Nov 16, 2018 Petrol/Diesel Price

Petrol

Chennai 80.35
Kanchipuram 81.06
Coimbatore 80.72
Tiruchirappalli 80.84
Madurai 80.97
Pondicherry 76.34

Diesel

Chennai 76.28
Kanchipuram 76.94
Coimbatore 76.64
Tiruchirappalli 76.78
Madurai 76.90
Pondicherry 74.72
Prices in /Litre